Предложи връзка в Информер БГ

Връзките в категориите на Информер БГ се добавят, редактират и премахват по преценка на редакторите на съответната категория.

За да предложите нова връзка, трябва да отидете в интересуващата Ви категория на Информер БГ и да отворите връзката “Предложи линк” в лявата част на страницата. Изпратеното от Вас предложение за нова препратка ще бъде разгледано от редактора на страницата.


Администрацията на Информер БГ (Evro Adviser Ltd.) не носи отговорност за публикуваните от редакторите връзки и се намесва само в случаите на не спазване на “Общите условия” на Информер БГ.

© 2008-2014, Created by Evro Adviser. Всички права запазени.