Стани редактор в Информер БГ

Станете независим редактор на категория в Информер БГ и Вие ще можете:
 • сами да преценяте, какви подкатегории и връзки да публикувате в своята категория;
 • да печелите от собствени рекламни банери и VIP-връзки;
 • да ползате удобен и лесен за работа панел за управление;
 • сами да изберете дизайна на страницата си;
 • да публикувате собствени статии по тематиката на Вашата категория;
 • да четете съобщения и предложения за нови връзки и реклама, изпращани към редактора на категорията;
 • да бъдете включени в рекламните кампании за привличане на посетителите към категориите в Информер БГ.
Какво сe изисква от Вас:
 • да се интересувате от тематиката на избранатата Вас категория в Информер БГ;
 • да публикувате на страницата на своята категория връзки към сайтове, страници, файлове или видео по съответстващата на категорията Ви тематика;
 • да съберете най-малко 50 тематични препратки в рамките на две седмици от стартирането на категорията;
 • да поддържате връзките на страницата си актуални и действащи, периодично да допълвате категорията си с нови интересни тематични връзки;
 • да спазвате "Общите условия" на Информер БГ.
Тук можете да видите съществуващите категории в Информер БГ
(Одобрените и активираните категории се публикуват в каталога на Информер БГ веднага, щом редакторите премахнат служебните записи и започнат да редактират своята категория. Затова имаме определено забавяне и списъка на заетите категории в каталога не е пълен.)

Търсим редактори за следните категории в ИНФОРМЕР БГ:
Клюки, Документи, Counter-Strike, Празници, Мама, Нощна София и други.


Ако се интересувате от редактирането на тези или други предложени от вас категории, попълнете и ни изпратете формата долу.


Кандидатствайте:

Стани редактор в Информер БГ
Редактирате ли други категории в Информер БГ?

и приемам Общите условия на Информер БГ


© 2008-2014, Created by Evro Adviser. Всички права запазени.